Huncutok

Sün

Katica

Gesztenye

Manó

Bemutatkozás

Kedves Olvasó!

Lehetséges, hogy Ön még nem ismeri a Pitypang Óvodát, talán éppen gyermeke óvodai évei előtt nézegeti a honlapunkat? Önnek szól ez a néhány mondat rólunk!

Évről évre sokan keresnek fel minket. Szülők, akik óvodát keresnek, pedagógusok, akik munkánkra, tapasztalatainkra, jó gyakorlatunkra kíváncsiak. Mindannyiukat szívesen fogadjuk, megtiszteltetés számunkra, hogy kíváncsiak ránk.

Büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk, sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce olyan legyen, amelyben"jó gyereknek lenni". Szívünk-lelkünk benne, mert ezt csak így lehet jól csinálni! Szolgáltató intézményként sokat teszünk azért is, hogy Önök, leendő óvodásaink szülei, napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, amíg gyermekeiket biztos kezekben - miénkben - tudhatják. Igyekszünk megismerni az elvárásaikat, és megtenni mindent ezek közül azokért, melyek valóban a gyermekek érdekeit szolgálják. Előfordul persze az is, hogy egyes szülői elvárásoknak nem tudunk, vagy nem akarunk megfelelni, például azért, mert ellenkezik nevelési elveinkkel. Ezért is javasoljuk minden szülőnek, hogy érdemes elolvasni, amit magunkról itt a honlapon meg tudunk mutatni, érdemes megismerni az értékrendünket, melyet a nevelési programban megfogalmaztunk, élni a nyílt napokon ajánlott látogatás lehetőségével, melyeken a gyakorlatban is meggyőződhetnek arról, mit, hogyan csinálunk.

A gyermekek nyelvén jól értő szakemberekként abban biztosak vagyunk, hogy rövidebb vagy kicsit hosszabb idő alatt, de előbb-utóbb minden gyermekeket el tudunk varázsolni. Tudjuk, halljuk, látjuk, hogy a gyermekeink szeretnek az óvodában lenni, együtt játszani velünk és kis társaikkal. Olyan szabályokat állítunk fel, melyek az eligazodást, a biztonságos együttlétet eredményezik, és olyanokat nem, melyek csak felesleges korlátokat szabnak a gyermekeknek.

Varázserőnk azonban nem hathat minden felnőttre, (tudják, az emberek különbözőek, más-más értékeket tartanak fontosnak), ezért Önöknek, kedves Szülők, azt javasoljuk, hogy csak akkor válasszák gyermekeik számára a Pitypang Óvodát, ha egyetértenek elveinkkel, módszereinkkel, megnézték ezeket a gyakorlatban is. Így éppen azt várják majd el tőlünk, amit nyújtunk gyermekeiknek, ez pedig nekünk is, Önöknek is könnyebbség.

Büszkék vagyunk eredményeinkre is, melyeket elértünk, óvodásainkra, akiknek fejlődése, ragaszkodása nap, mint nap örömforrás számunkra. Büszkék vagyunk a minket már ismerő szülők kedves, megelégedett mondataira, és a sok ajánlásra, melyet rólunk Önöknek mondanak. Tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősség az Önök gyermekeit óvni, fejleszteni, vele a világ óvodából látható részét megismertetni, vagy éppen megfelelni annak a gyermekbarát képnek, amit rólunk hallottak, hogy "ó óvoda vagyunk". Megfelelni annak, hogy mindig a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt; hogy környezetüket úgy alakítjuk, hogy abban sok élményt, tapasztalatot szerezzenek; hogy együtt tudunk Önökkel működni azért, hogy gyermekeik megállják majd helyüket az iskola elvárásaival szemben.

Évről évre egyre többen keresnek fel minket, több és több kérdést tesznek fel nekünk, mielőtt az óvoda mellett döntenek. Íme, egy csokorközülük, a gyakori válaszokkal együtt.

Miért csak vegyes csoportjaink vannak?

12 éve szervezünk vegyes csoportokat, 3-7 éves korú gyermekek együtt játszanak, ahogy a családokban is. 12 év alatt rengeteg tapasztalatot halmoztunk fel, hogyan, miként lehet elérni, hogy minden gyermek fejlődjön. Hatalmas eszköz és módszertárat gyűjtöttünk össze. Tisztában vagyunk azzal, hogy több feladatot, több felkészülést igényel munkánk, mint a tiszta életkorú csoportokban. Nem is tudja ezt minden óvodapedagógus jól csinálni, ezért nálunk csak az igazán elhivatott, jól képzett és önmagát folyamatosan képző, hiteles pedagógusok dolgoznak. Azt tapasztaljuk, hogy szociálisan érettebbek gyermekeink, megtanulnak egymásra odafigyelni, óvni a kisebbeket, felnézni a nagyobbakra. Hisszük, hogy csak úgy léphetnek előbbre, ha egyenként, mindannyiuknak segíteni tudjuk a fejlődését. Az iskoláskor előtt - épp a vegyes csoportnak köszönhetően- egyszerre csak 6-8 gyermeknek kell a saját szintjéhez mérten, különböző tevékenységekben kínálni a fejlődés lehetőségét. Így könnyebben tudjuk mindannyiuk érését követni, szükség esetén könnyebb vagy éppen különlegesebb ötletekkel segíteni előbbre lépésüket. Ezt nehezebb a tiszta csoportban egyszerre 25 gyermekkel megtenni. Hisszük, hogy nem tanítanunk kell, hiszen ez óvoda, ezért játékot, tapasztalást, gyakorlási lehetőséget, egyben örömteli játékot kínálunk, melyekben fejlődhetnek képességeik.


Kínálunk e különleges, "extra" lehetőségeket, mint a nyelvtanítás, vagy úszás, lovaglás?

Nem. Nem kínálunk, és nem is tervezzük ezt. Kínálunk viszont nap, mint nap képességeik fejlődéséhez próbálkozást, választási és döntési lehetőségeket, sok és sokféle tapasztalást. Megtanítjuk megtervezni, majd segítjük véghezvinni amit kitalálnak, elképzelnek gyermekeink. Ez az, amire néhány év múlva építeni lehet majd további fejlődésüket.


Van e nálunk "anyás" beszoktatás? Be lehet e jönni majd a kicsikkel a csoportszobába?


Természetesen van, akár "apás" is lehet. Önöknél jobban senki sem ismerheti saját gyermeküket, mi sem tudhatjuk eleinte, hogyan teremtsük meg számára azt a biztonságot, melyben jól érzi magát, ezért örömmel fogadjuk az Önök együttműködését, saját gyermekik érdekében. Szívesen látjuk Önöket velük együtt a beszoktatás idején és a későbbiekben is.


Hány órára kell beérni az óvodába és mikor lehet elvinni a gyermekeket?


Köznevelés intézményként nem tudjuk, és nem is akarjuk előírni a család napirendjét, ezért mi itt az óvodában nem szabjuk meg az iskolai évek során majd jellemző 8 órai beérkezést. Nem tudhatjuk és nem is akarjuk pótolni a gyermekikkel együtt töltött kedves reggeli pillanatokat. Javasoljuk azonban azoknak a családoknak, ahol nem reggelizik együtt a család, ahhoz hogy a kicsinek itt az óvodában legyen módja reggelijét saját egyéni tempójában elfogyasztani, 8.40-ig érjenek be a csoportba. A gyermekek fejlődését az óvodában töltött egész napi folyamat segíti, de 9 órától sok, izgalmas, érdekes tevékenységre nyílik alkalom, melyekben akár Önök is együtt játszhatnak velük együtt, ezért jó szívvel ajánljuk ezt az időszakot, minél több kisgyermek vehessen részt benne. Azt sem dönthetjük el Önök helyett, hogy mikor vigyék el kicsiket. Amennyiben idejük engedi, napközben, ebéd után, vagy akár ébredés után jöhetnek értük. Bízunk azonban abban, hogy Önöknek is öröm gyermekeikkel együtt lenni, és Őket sem terhelik 8-10 óránál hosszabb óvodai idővel, mert az Önöknek is fárasztó a munkahelyükön. Ők még hamarabb elfáradnak, őket is megilleti a kikapcsolódás lehetősége. Tudniuk kell azonban, hogy a törvény szerint minden tanköteles kor előtt álló kisgyermeknek legalább négy óra hosszat az óvodában kell töltenie.

A Környezetünkről

Budapesten a 18. kerületben a Havanna lakótelep toronyházai között kedves, békés szigetként működik hat csoportos óvodánk. Tágas udvarunkon sok növény, hatalmas lombos fák, virágok, és többségében saját terveink alapján készült, fából épített eszközök, medencék, homokozók várják a gyermekeket.
A gondozott külső képet az óvónők által tudatosan tervezett, igényesen berendezett belső terek egészítik ki.

Óvodánk belülről

Csoportszobáinkban a gyermekek által használt eszközök, játékok, berendezési tárgyak esztétikusak, nagyobb részben természetes alapanyagúak. A kialakított játékterek gazdagon felszereltek, önfeledt játékra, felfedezésre, sokoldalú tapasztalatszerzésre kínálnak lehetőséget, melyek a megismerési folyamatok fejlődését szolgálják. A gyermekek napi életét a csoportszobában kialakított tevékenységi központokban szervezzük, melyek alkalmat és teret adnak kisebb csoportok közös játékára, elmélyült foglalatosságra. (családi és szerepjáték-, építő-, manipulációs,- természettudományi- irodalmi-zenei-, művészeti és homok-víz központok)

Funkciójának megfelelő fejlesztő eszközökkel, sportszerekkel felszerelt tornaszoba áll a csoportok rendelkezésére.
Családi szobánk sok öröm forrása. Élénkebbé, színesebbé teszi a gyermekek a szülők és az óvoda közötti kapcsolat mindennapjait. Az itt kialakított kölcsönözési rendszer lehetőséget ad társasjátékok, mesekönyvek kiválasztására, hazavitelére, az otthoni közös játékra, kellemesen együtt töltött délutánra, estére. E szolgáltatás koordinálásával és egyéb közös programok szervezésével óvodánk szociálpedagógusa foglalkozik.

Nevelőmunkánk értékeiről

Személyiségközpontú nevelési programunk, mely a Lépésről-lépésre program minden jellemzőjét magán viseli, meghatározza legfontosabb feladatainkat, melyek az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az anyanyelvi és művészeti nevelés, valamint a külvilág tevékeny megismerése. Munkánk során fontosnak tartjuk a családi nevelés tiszteletben tartását, különböző szinteken történő támogatását.


Programunkban, melynek lelke a játék, alapvető feladatunknak tekintjük a személyiségdimenziók harmonikus fejlesztését, erősségek, hátrányok feltárásávalaz értékek megerősítését, megalapozását.
Nevelőmunkánk során tiszteletben tarjuk, hogy minden gyermek más és más képességekkel, adottságokkal rendelkezik, így fejlesztésük önmagukhoz képest a leghatékonyabb. Pedagógiai munkánkat az együttérzés, az odafigyelés, a következetesség, és a kedvesség, játékosság jellemzi.
Szakmai munkánkat és a gyermekek egyéni fejlődését rendszeresen érkező gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus, pszichológus és logopédus segíti.