Huncutok

Sün

Katica

Gesztenye

Manó

Hírek

Tájékoztató

  Tisztelt Szülők!

Az egészségügyi veszélyhelyzetben, a kormányzati rendelkezésekkel összhangban, az óvodában dolgozó munkavállalók egészségvédelme érdekében a BP18 Egyesített Óvoda gyermekintézményeiben a munkavállalók 2020.11.16.-tól maszkban fogadják a gyermekeket. A 18. kerületi önkormányzat a munkavállalók részére plexi és mosható maszkokat biztosított. A munkavállalóink is küzdenek az ebben az időszakban szokásos "őszi/téli" légúti megbetegedésekkel, előfordult már pozitív covid 19 fertőzés is munkavállalóink körében, az óvodáinkkal jogviszonyban álló családok is beszámolnak covid 19 érintettségről. Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, az adott óvoda/ csoport szülői közösségét, az önkormányzat szakmai munkacsoportját tájékoztatjuk a fertőzés tényéről, és a népegészségügyi központ által előírt teendőkről. A gyermekek elkülönített ellátása, a megfelelő felügyelet biztosítása nehezített azokban az intézményekben, ahol átmenetileg magas a betegállományban lévő munkavállalók száma, ezért a reggel nyolc óráig tartó időszakban és a délután folyamán a gyermekek felügyeletéről- ahol máshogyan nem tudjuk ellátni a feladatot szakalkalmazott segítségével (dajka, pedagógiai asszisztens) oldjuk meg a gyermekek felügyeletét. A működés biztosítása, a fertőzés megakadályozása érdekében fokozottabban végezzük a felületfertőtlenítéseket azokban az időszakokban amikor a gyermekek nem tartózkodnak az óvodában. A fenntartó 18. kerületi önkormányzat és az állam biztosítja számunkra a fertőtlenítéshez, hőmérséklet méréshez, kézfertőtlenítési pont kialakításához, takarításhoz szükséges eszközöket. A gyermekek óvodába járásának kötelezettségét a kormányrendelet nem módosította. A gyermek óvodából való távolmaradását a szülők továbbra is a 20/2012. rendeletben megfogalmazottak alapján betegség esetén orvosi igazolással, igazolt covid- 19 fertőzés esetén népegészségügyi határozattal igazolhatják. A szülőnek továbbra is lehetősége van gyermeke távolmaradását a helyben szokásos módon írásbeli kérelem/ igazolás benyújtásával igazolni. A szülők által igazolható napok száma a 2020/2021. nevelési évben 60 nap. Kérem Önöket, amennyiben családjukban felmerült a covid 19 gyanúja és a háziorvos a tünetek alapján elrendelte a covid teszt elvégzését, vagy igazolt covid 19 megbetegedés fordult elő a családban és a gyermek közvetlen kapcsolatban áll az érintett személlyel- addig ne hozzák gyermeküket óvodába, amíg a többi gyermekre vagy az óvodában munkát végzőkre egészségügyi kockázatot jelent a gyermek óvodában való tartózkodása. Köszönöm támogató együttműködésüket! Vigyázzunk egymásra, tartsuk be közösen az egészségügyi rendelkezéseket-így támogatva gyermekeink és munkavállalóink egészségének megőrzését!

Budapest, 2020.11.13.

Kékesi Szilvia

Intézményvezető

BP18 Egyesített Óvoda

és

Cakó Judit

Tagóvoda- vezető

BP18 Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája

2020-11-16

Kötelező testhőmérséklet mérés és az óvodában való tartózkodás szabályai 2020. október 1-től

Tisztelt Szülők!

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Kormány rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1.-től kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor.

Testhőmérséklet mérés:

  • A foglalkoztatott csak akkor léphet be az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C).
  • Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha hőmérséklete elérte a 37,8 °C - újramérés szükséges. Amennyiben az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt az értéket, akkor a gyermek nem tartózkodhat közösségben, a szülő keresse meg a gyermek házi vagy gyermekorvosát. Ezt követően a gyermekorvos utasítása szerint járjanak el.
  • Napközben kialakuló betegség esetén, 37,8 °C vagy meghaladó érték esetén, a gyermeket többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell. A gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Mérési pontok kialakítása az óvodákban:

  • A zsúfoltság elkerülése érdekében az intézménybe érkezéskor a csoportszobák előtti gyermeköltözőkben, a csoportszobába belépés előtt mérjük a gyermekek hőmérsékletét!

Az óvodában tartózkodás szabályai:

  • Az intézmény területén az ott foglalkoztatott személy, a gyermek és a gyermeket kísérő nagykorú személy tartózkodhat.
  • Kérjük a zsúfoltság elkerülése érdekében, és a megfelelő védőtávolság betarthatósága miatt, hogy a gyermeköltözőkben óvodába érkezésekor és a gyermek hazavitelekor csak a szükséges ideig tartózkodjanak.
  • A gyermeket kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet mérési pontig.

Kézfertőtlenítés:

  • Az intézmények bejáratánál kialakított kézfertőtlenítési pontok használatára ezúton hívom fel az intézménybe lépő szülők figyelmét!
  • A csoportszobába lépés előtt, a gyermekek a gyermekmosdóban biztosított szappanos kézmosással fertőtlenítsék a kezüket.
  • A személyi higiéné szokásainak kialakítása, megtanítása közös felelősségünk, ezért a gyermekeket tanítsuk közösen a köhögési etikett, mosdóhasználat, kézfertőtlenítés/ kézmosás helyes szabályainak elsajátíttatására. A korosztálynak megfelelő minta adás, segítségnyújtás, a megfelelő tájékoztatás segíti ezt a folyamatot.

Együttműködésüket köszönjük!!!

Kékesi Szilvia

BP18 Egyesített Óvoda

Intézményvezető

 

2020-09-30