Huncutok

Sün

Katica

Gesztenye

Manó

Módszertani Központ

 Óvodai szakemberek, óvodák igazgatói látogattak Hamburgból Pestszentlőrincre, a Pitypang Óvodába (2019.április 11.)
 
 A szakmai program célja a magyar köznevelési rendszer, benne az óvodák helyzetének megismerése, szakmai tapasztalatok gyűjtése a Pitypang Óvoda pedagógusainak munkája nyomán. Több napos budapesti látogatásuk során megismerték szép fővárosunk nevezetességeit, ízelítőt kaptak a kerület életéből is, de kiemelt része volt programjuknak ez a szakmai délelőtt, melyet szakértő figyelmük, érdeklődésük kísért végig.

A program nem csak a német kollegák számára adott tapasztalatokat, kölcsönös volt a tudásmegosztás – hiszen hasonlóságokat és különbözőségeket kerestünk a két ország rendszerében, elveiben és gyakorlatában, így mód nyílt az összehasonlításra, információ gyűjtésre.

A vendégek számára Knizner Anikó, a Pitypang Óvoda vezetője mutatta be a magyar óvodák rendszerét, működését, a kerület, szűkebben a Havanna lakótelep múltját és jelenét. Ezt követően a német kollegák érdeklődve figyelték meg az óvoda egy napját, a gyermekcsoportok tevékenységeit, a pedagógusok munkáját. Ámulattal figyelték a termek felszereltségét, eszközeit – nem számítottak erre, hogy Magyarországon ilyen tudatosan és szakmailag minden szempontból kiválóan felszerelt óvodát találnak. Érdekelte a vendégeket a finanszírozás kérdése. Elmondásuk szerint biztosak voltak abban, hogy a Pitypang Óvoda egy magánintézmény. Meglepetten hallgatták, hogy a fenntartó nem egy vagyonos magánember cég vagy alapítvány, hanem a kerületi önkormányzat. Méltán lehetünk mi kerületiek büszkék az óvodáinkra!

A bemutatókat követő eszmecsere során záporoztak a kérdések a beszélgetésen résztvevő pedagógusok felé – az intézményhálózatról, a pedagógusképzésről, a pedagógusok helyzetéről, fejlesztő és segítő szakemberekről, a pedagógiai munkáról. Megelégedéssel nyugtázták a megfigyelt, általuk is korszerűnek nevezett szemléletet, pedagógiai elveket, az alkalmazott projektpedagógiai elveket, a csoportok érdekes projekt témáit. Elismeréssel szóltak arról, hogy a gyermekek milyen nyugodtan, elmélyülten tevékenykedtek és hogy a csoportszobákban a játék, a cselekvés, a felfedezés örömét figyelhették meg a gyermekek arcán, a játékosságot, a segítségadást, az egyéni támogatást a pedagógusok munkájában.

Kiütköztek a különbségek a pedagógusok munkaidejében és a fizetésében- ekkor rajtunk volt a csodálkozás sora. Félve kérdezték meg, van-e elég pedagógus ebben a helyzetben – így elmondtuk, hogy sajnos éppen ez lehet a köznevelés egyik nagy problémája a következő években, amiben segítség a kerületi önkormányzat támogató szándéka, de a helyzet könnyítéséhez még több kormányzati intézkedésre lesz szükség.

Megtudtuk, hogy Németországban az óvodapedagógusok majdnem fele férfi, ami szerintük nagyon fontos a gyermekeknek. Meglepődtek, hogy nálunk csak elvétve akad egy-két férfi pedagógus az óvodában.

Kíváncsiak voltak a magyar családok helyzetére, szerepére, arra hogyan segítik egymás munkáját a szülők és a pedagógusok. Megelégedéssel hallgatták, hogy nyitott intézményeinkben a pedagógusok együttműködnek a szülőkkel, nem csak betekintést, hanem bekapcsolódást is kínálnak – mely szerintük is közösségépítő, szemléletformáló hatású lehet itt a magyar társadalomban is.

Érdekelte a vendégeket a családok támogatása, lehetőségei, a fenntartói segítő intézkedések. Alkalom nyílt arra, hogy jó példaként bemutassuk a lakótelepen működő egyik közösségi teret, a Családi Játszóházat mely ellentétben sok más magán játszóháztól, a kerületi önkormányzat jóvoltából, a gyermekek örömére a családok számára ingyenesen látogatható a hét minden napján. A vendégek számos fényképet készítettek az itteni játékokról, a színes varázslatos játékterekről, ami fogadja a családokat.

Jókedvüket tükrözte, hogy az óvoda udvarára kisétálva az óvó bácsik lelkesen fedezték fel az Ovi-foci pályát, és azonnal labdába rúgtak, passzolgatni kezdtek, (Tobias, aki óvodapedagógus és foci edző is egyben, ki is jelentette: Itthon vagyok!) később kipróbálták a játszóház hajóját, felvették a kapitány kabátját, a matrózsapkát, mások az óvoda folyosóján vendégeskedő gyermek nagyságú textil nyuszi családdal fényképezkedtek.  

A végig jó hangulatú programot köszönetük és elismerésük zárta a „Pitypang tükörben” megfigyelhető magyar óvodai nevelésért, az értékes szakmai példákért, a tapasztalatokért, a szíves fogadtatásért.

    
 
  • Továbbra is keressük és várjuk jelentkezésüket a magyar és a határon túli magyar óvodapedagógusoknak, óvodáknak, akik szinén a Lépésről lépésre óvodai program elvei szerint dolgoznak. Célunk az együttműködés, az egymástól való tanulás, tapasztalatszerzés. Jelentkezni  lehet a következő email címem: bp18@pitypangovoda.hu. 


 

  •  „Jó itt gyereknek lenni” Óvodapedagógiai Konferencia

             2018. 11. 16. Kondor Béla Közösségi Ház


Sokan tudják már, hogy a Pitypang Óvoda nem csak „gyermekparadicsom” ahogy a pedagógus kollegák emlegetik, hanem az utóbbi 10 évben helyt ad a pedagógusok képzésének is, és a tudásmegosztásnak. A Lépésről lépésre program módszertani központjaként, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként országos kiterjesztésű, 170 fős szakmai konferenciát szervezett közösségünk óvodapedagógusok számára.

A konferenciára határon innen és határon túlról jelentkeztek magyar pedagógusok, akik munkájuk során alkalmazzák a Lépésről lépésre program gyermekközpontú elveit, módszereit.

A résztvevők Besenyszögről, Békéscsabáról, Budapest XVIII. és XXIII. kerületéből, Debrecenből, Esztergomból, Gyomaendrődről, Hajdúböszörményből, Hódmezővásárhelyről, Karcagról, Kiskőrösről, Komáromból, Miskolcról, Mohácsról, Nyíregyházáról, Pátyról, Pocsajról, Tolnáról és két erdélyi városból Kovásznáról és Sepsiszentgyörgyről érkeztek.

A konferenciát Knizner Anikó intézményvezető nyitotta meg, aki kiemelte, hogy hosszú évek óta nem volt ilyen szakmai program a Lépésről lépésre óvodák pedagógusai részére, ezért valós igényre reagált a nevelőtestület a program meghirdetésével. A rendezvény fővédnökeként Ughy Attila, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere üdvözölte a szakmai találkozót és a résztvevő pedagógusokat. Kitért arra, hogy büszkeségre ad okot, hogy a kerületbe ennyi pedagógus érkezett egy kerületi intézmény hívására, és hogy a magyar szórvány napját követő napon itt üdvözölhet erdélyi óvodapedagógusokat is.

Herczeg Katalin a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezető helyettese is elismeréssel szólt arról, hogy az Oktatási Hivatal Bázisintézménye- a Pitypang Óvoda ilyen nagyszabású rendezvényt szervezett. Fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy hosszú évek óta ismeri és elismeri munkánkat, elhivatottságunkat, az intézmény innovatív légkörét, az óvoda szakmai munkáját, ahol valóban jó lehet gyereknek lenni.

A nyitóelőadást Dr. Varga László a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karának dékánja tartotta Nevetés és/vagy nevelés humor a pedagógiában címmel. Az előadás kitért a neuropedagógiára, mint kialakulóban lévő tudományágra, és ehhez kapcsolódó kutatásokra. Kiemelte az óvodás gyermek személyiségéhez illeszkedő módszerek fontosságát, a felfedezés, a kreativitás, a nevetés, az öröm, a zene, az ének, a magyar népmesék és az élmények kiemelkedő szerepét. Mi pedagógusok a tanár úr mondataiban újra és újra felfedeztük a Lépésről lépésre program ma is korszerű elveit, saját gyakorlatunk értékeit.

A délelőtt során a résztvevők megtekinthettek a témák és projektek folyamatában óvodásaink keze által készült terveket, rajzokat, valamint ízelítőt láthattak a Partners Hungary Alapítvány munkájából. Délutánra szekciókat terveztünk, melyet mi a Pitypang Óvoda pedagógusai vezettünk fel a résztvevők számára. A jelen lévő Lépésről lépésre óvodák intézményvezetői szekciójában az óvodák jelenlegi helyzete, és a jövőbeli együttműködés lehetőségei, jövő tervezés került a középpontba. A gyakorló óvodapedagógusok a napi munkájukhoz kerestek szekciókat - a projektpedagógia, a családokkal való együttműködés, a játék-, és tanulási környezet, a mozgás, mese, ének, tánc helye a Lépésről lépésre programban témák, valamint a Családi Játszóház bemutatása bizonyultak a legnépszerűbbnek.

Sikert aratott a résztvevők között a konferencia záró programrésze, az óvoda megtekintésének lehetősége, így a délutáni órákban sem siettek vonathoz, buszhoz vendégeink. Fontosnak és érdemesnek tartották, hogy betekintsenek a pitypangos pedagógusok napi munkáját tükröző csoportszobáinkba, melyeknek kreativitásra serkentő felszereltsége, eszközgazdagsága, gyermekközpontúsága elvarázsolta a látogatóinkat. A résztvevők közül többen elmondták, ez a nap feltöltődést jelentett számukra.

Büszkék vagyunk arra, hogy mindennapi munkánk biztonságot, örömet, kalandot és élményeket kínál óvodásainknak. Mindemellett siker számunkra, hogy pedagógiai munkánkat más pedagógusok, szakemberek is elismerik, elveink és módszereink követésre méltóak, példát és új lendületet adnak más óvodák pedagógusai számára is.