Huncutok

Sün

Katica

Gesztenye

Manó

Hírek

Óvodai újranyitás

Az újra nyitást követő átmeneti Házirend kiegészítés INNEN letölthető

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Magyarország Kormánya 2020. június 2-től elrendelte az óvodák nyitását a veszélyhelyzet előtti rendben.  A 215/2020 (V.20) Kormányrendelet értelmében óvodánk is a megszokott rendben működik tovább 2020. június 2-től. 

Kérem Önöket, hogy alapos mérlegelés után döntsék el, hogy gyermekük  óvodai ellátását a jelenleg még fennálló vészhelyzet alatt, illetve az azutáni időben igénylik-e! Gyermekeik, az Önök és Kollégáim egészsége érdekében,  a pandémiás helyzet miatt az újra nyitást követően az óvodai ellátásban is feladatunk a fokozott biztonságot megtartani, a fertőzés veszélyét lehetőségeinkhez mérten minimalizálni.

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben június 2-től nem igénylik az óvodai ellátást és innen letölthető  Nyilatkozatukat eljuttatják az intézménybe, úgy gyermekük hiányzását  óvodánk Házirendje szerint igazoltnak tekintjük.

Döntésüktől függetlenül a továbbiakra hívom fel figyelmüket:

Az óvodai ellátás biztosítása és az  intézményi étkezés biztosítása miatt kérem, hogy  a Nyilatkozatot a május 26. 12 óráig kitöltve, szkennelve és aláírva  az óvoda pitypangovoda1181@gmail.com elektronikus email címére, eljuttatni szíveskedjenek! Fontos, hogy minden esetben küldjék el a nyilatkozatot, nemleges válasz esetén is!  Akadályoztatás esetén, kérem  vegyék fel a csoportos pedagógusokkal a kapcsolatot május 25-én 16 óráig, hogy segíthessenek Önöknek a nyilatkozatok egyedi érkeztetésében.


ÉTKEZÉS

A veszélyhelyzeti , lakcímre kiszállított étkeztetés és az ügyeleti rendszerű ebéd biztosítása június 02. napjától megszűnik! Az óvodából távolmaradó gyermekek részére a továbbiakban nincs lehetőség igénybe venni a lakcímre biztosított étkezést.

Tájékoztatom Önöket, hogy az ebédbefizetéssel/jóváírással/lemondással kapcsolatos tájékoztató, valamint az ebédbefizetés rendjéről szóló tájékoztató június 02-án a veszélyhelyzetet követő első napon a helyben szokásos módon kifüggesztésre kerül az intézményben.

Budapest, 2020. május 22.

Lehoczky Judit

Intézményvezető

 

NYILATKOZAT

2020-05-22

Önkormányzati fenntartású óvodai intézményegységek átszervezése

Az összevonással kapcsolatos polgármesteri határozatot, a hozzá tartozó egyéb javaslatokat a kerület honlapján olvashatják.

Néhány óvodánkat érintő információ:

 A tervezet átalakítás elvi döntésének javaslatát a az alkalmazotti közösségek és a szülői szervezetek véleményének beérkezését követően, azokat is figyelembe véve 2020. május 29-én közzé tették az óvodák összevonásáról (2020. augusztus 1-vel) szóló polgármesteri határozatot. Ebben a mi óvodánkat érintő legfontosabbak:
Óvodánk tagintézménye lesz a Bp18 Egyesített Óvodának, aminek a székhelye az eddigi Bóbita óvoda lesz. A Családi játszóház továbbra is a Pitypang Óvoda egységeként működhet tovább (Alapító okirat alapján), így annak működése továbbra is biztosított. Az SNI gyerekek ellátásában is marad minden az eddigiek szerint, ugyanígy a pedagógiai programok egyedisége is úgy tűnik megmaradhat - ez mind, mind jó hír!
A nevünk továbbra is Pitypang, de hivatalosan augusztus 1-vel így szól:
Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Pitypang Tagóvodája
 
 

 

Kedves szülők!

A köznevelési törvény értelmében  a köznevelési intézmény megszűntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt kikéri a szülői szervezet véleményét. A véleményezés módjáról és lehetőségeiről a helyben szokásos módon tájékoztatják Önöket a csoportos pedagógusok.

A véleményezendő dokumentumot innen tudják letölteni.

2020-05-07