Huncutok

Sün

Katica

Gesztenye

Manó

COCID19 tájékoztató

Ezen a felületen értesítjük Önöket az aktuális, intézmény működését érintő járványügyi intézkedésekről, eseményekről. 

2021. április 19. 

Kedves Szülők!

Távolmaradási kérelemhez a nyomtatványt és a kitöltésével kapcsolatos információkat a saját csoportjuk pedagógusai juttatják el Önöknek, a csoportok által használt kapcsolattartási fórumokon.

2021. április 16.

Kedves Szülők!

Többen érdeklődtek már az újra nyitás utáni óvodai rendről, hiányzási lehetőségekről, így egy rövid tájékoztató készült az újra nyitással kapcsolatos fontos tudnivalókról:

EMMI 21/2021. (IV.16.) határozat és a VIII/1929/2021/KOHAT- ban foglaltak alapján 2021.04.19.-től az óvodák és az általános iskolák 1-4. évfolyamain jelenléti munkarendhez történő visszatérés történik.

Fejlesztések az újra nyitást követően:

A pedagógiai -szakszolgálati intézmények és az utazó gyógy-pedagógus hálózatok tevékenységüket 2021. május 10. napjáig elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg, ezt követően a fejlesztéseket rendes munkarendben látják majd el. (logopédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógytestenevelés, és gyógypedagógiai ellátás esetében)

A BP18 Egyesített Óvoda által készített Egészségügyi veszélyhelyzeti intézkedési terv 2020. 11.16 napján kiadott módosított változata továbbra is érvényben van, ennek betartása továbbra is kötelező az intézmény összes óvodájában, így a Pitypang tagóvodában is.

Röviden:

Kötelező kézfertőtlenítés, maszk használat - hat éven felüliek számára- és testhőmérséklet mérés.

Egy gyermek egy nagykorú személlyel léphet be az óvodába.

Saját játékok behozatalának mellőzése.

Alvókák behozatalára vonatkozó szabályok.

Fogmosás lehetőségének biztosítása.

Emlékeztetőül minden csoport faliújságjára kitettük az érvényben lévő rendelkezésekről szóló információkat. Kérjük ezeket óvodába érkezéskor újra figyelmesen olvassák el!

Hiányzások

Azon szülői igények rendezésére, miszerint gyermeküket alapos indokkal nem szeretnék óvodába hozni nyilatkozatot készül, amit a helyben szokásos módon juttatunk majd el a szülőknek. (Aki már elhasználta a 60 napját, de az egészségügyi veszélyhelyzetben továbbra is otthon szeretné tartani gyermekét az a nyilatkozat megküldésével ezt kezdeményezheti) Az étkezési igénylés során tett jelzések mellé szintén szükség lesz ezen Nyilatkozat kitöltésére.

Felhívom figyelmüket, hogy betegség, illetve rövidebb - előre látható egyéb okok miatti - hiányzások esetén továbbra is a megszokott igazolási rend van érvényben!

Étkezéslemondás

2021. április 19-től az étkezéslemondás rendje is visszaáll, így a megszokott lehetőségeken a lemondást megelőző munkanapon 1/2 9 óráig tudják jelezni lemondási igényüket.

Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, magukra!

 

Cakó Judit

Tagintézmény vezető

BP18 Egyesített Óvoda

Pitypang Tagóvoda

 

2021. április 12.

Kedves Szülők!

Jelenlegi kormányzati intézkedések alapján tagóvodánk várható nyitása április 19. Az étkezés biztosításához előzetes felmérésre van szükség, amit a helyben és a jelenlegi helyzetben végzünk el 2021. április 12-én, azt illetően, hogy a 19-ei nyitásrt követően, az érvényben lévő intézkedések szerint, mikortól és hogyan igénylik gyermekük részére az óvodai ellátást. 

Továbbra is lehetőség lesz - szülői kérelem alapján - a gyermekek távolmaradására, ez esetben a gyermekek hiányzása igazoltnak tekinthető. Kérem, figyeljék a csoportok online kapcsolattartási fórumait, hogy az ott közzétett információk alapján jelezni tudják az óvodai ellátás igénylését. 

Megértő türelmüket és együttműködésüket köszönöm:

Cakó Judit - Tagóvoda vezető

A Kormány 145/2021. (III. 27.) rendelete a köznevelési intézményekben a rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetését szabályozta. A rendelet 3§-a értelmében az óvodákban 2021. április 19- ével a rendkívüli szünet megszüntetésre kerül. Első munkanap: 2021.04.19.

Tagóvodánkban továbbra is biztosított az ügyeleti ellátás és az elviteles étkeztetés az eddigi módon. Kérdés esetén keressék bizalommal a tagóvodánk vezetőjét!

Szülői tájkoztató 2021. március 5. régi

EMMI határozat

Ügyeleti tájékoztató március 6 ÚJ!

Felügyelet igényléshez szóló Nyilatkozatot a csoportos pedagógusoktól lehet kérni

ÉTKEZÉS

Intézményvezetői tájékoztató

Étkezési igény nyilatkozatok - beküldés az info@pitypangovoda.hu címre 2021. március 7. 16 óráig

térítésmentesen étkezők

térítési díjat fizető étkezők